Mas Roura

Vist: 2773

A l'Arxiu Diocesà de Girona, es troben 224 pergamins del segle XIV, referents a les "Pies memòries unides" corresponents al Mas Roura, Mas Pixarrelles i Mas Gasull d'Anglès.

(L'Arxiu de la Pia Almoina del Pa de la Seu i de l'Almoina del Vestuari de la mateixa Seu, fou fundat pel bisbe Lorenzana al s. XVIII. Se li agregaren, per sostenir la institució, les almoines existents a diverses parròquies, que foren anomenades "Pies memòries unides". Els pergamins foren traslladats a l'Arxiu Diocesà poc després de 1939; els llibres romangueren a l'Hospici i avui són a l'Arxiu Històric de Girona.)

Informació extreta de: Web l'arxiu diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)