Portal Gironí d'Història i Genealogia

Genealogia de la família Albertí de Llagostera (1400 - 1600 aprox.)

Vist: 535

La recerca ha sigut realitzada per Xavier Bohigas Bosch i les dades no documentades provenen de la genealogia de la família Albertí de la Torre Albertí de Llagostera facilitada pel Sr. Mundet de can Poch de Santa Ceclina.

 

  Joan Albertí  
  = N.N.  
  Antoni Albertí (Senyor del Mas Albertí de Ridaura)  
  = N.N.  
  Pere d'Albertí (Capità de Joan II a Girona el 1462)  Ref. 1462
  Salvi Albertí de Ridaura (Propietari del mas Albertí de Ridaura el 1494)  Ref. 1494
  Joan Albertí  
  Eulàlia Albertí  
   
=  Antoni Torroella, mariner de Pineda
 Ref. 27-9-1494
  Grau Albertí (Propietari del Mas Albertí de Llagostera el 1494)  Ref.1494
  = Caterina  
  Francesca Albertí1  
   
=  Miquel Salvi Mataró, de Franciac
 M. vers 1500
  Miquel d'Albertí (Privilegi Militar el 6-12-1547) Ref. 6-12-1547
  = Caterina Homs C.M. 13-12-1545
  Marianna d'Albertí  
   
=  Joan Salvà, de Cassà de la Selva (Veure arbre família Salvà de Cassà de la Selva)
 
  Pere d'Albertí i Homs2  
  = Margarida Cabanyes  
  Joan Albertí i Cabanyes  
  = Paula Gelpí i Marc3 (Filla de Bernat Jalpí, mercader de Tordera i de Caterina) C.M. 3-8-1582
  Bernat d'Albertí i Gelpí (En morir sense fills heretà la Torre Albertí i el Patrimoni el seu cosí Miquel Salvà i Olius, que adoptà el nom de Miquel d'Albertí i Salvà)  
  = Antiga Pineda  

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 Dada extreta de la genealogia de la familia Mataró, que figura en el llibre que sobre la familia de la Torre Llobet de Vidreres va fer Santiago de Llobet Massachs.

2 Pere d’Albertí fou nomenat Cavaller per Martí Guerau II de Cruilles, vuitè Baró de Llagostera. El 1548 va comprar els terrenys que envolten el Mas Albertí i obté permís per construir la Torre. Pere d’Albertí, Donzell de Llagostera fou Procurador General de la Baronía per Dalmau de Rocabertí i Isabel de Prunera el 1584. El 1588 inngura la Capella que va fer manar construir en honor del seu fill mort el 1581, en aquesta Capella hi ha una tomba amb la següent inscripció: Pere d’Albertí i els seus, amb data 25 de novembre de 1581 ( Dades extretes de l’article sobre la Torre Albertí de Llagostera publicat a la Revista de Girona, núm. 195, pgs. 99 i ss.)

3 El dia 3 d’agost de 1582 es signa a Massanet de la Selva l’àpoca i definició de Drets hereditaris de Paula, donzella, filla dels difunts Bernat Jalpí, mercader de Tordera, i de Catherina, a favor del seu germà, Miquel Jalpi, per raó del seu matrimoni amb Joan Albertí, fill del Donzell Pere Albertí de Llagostera (Inventari Pergamins Arxiu Fidel Fita, núm. 1999).

Bibliografia:

© Portal Gironí d'Història i Genealogia. No es permet l'ús remunerat d'aquesta informació. (www.portalgironi.cat)